Partners

VEBON

Sports Unlimited is aangesloten bij de VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland). Dit is dé brancheorganisatie voor buitensportondernemers. Naast belangenvertegenwoordiger voor de branche, heeft de VeBON o.a. tot doel om een bijdrage te leveren aan verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de buitensport. In het belang van uw veiligheid zijn alle leden verplicht te beschikken over deugdelijke verzekeringen.

Sports Unlimited heeft voor al haar deelnemers een reis- en ongevallenverzekering.

TUV NORD

TüV Nord verklaart dat Sports Unlimited werkt volgens een gedocumenteerd veiligheidssysteem met vastgestelde afspraken en richtlijnen welke regelmatig worden gecheckt door onafhankelijke personen en instanties. Onderdelen van het veiligheidssysteem zijn onder andere een uitgebreide risicoanalyse van activiteiten, beheersmaatregelen voor risico’s, registraties en controles van gebruikte materialen. U kunt er dus vanuit gaan dat alle activiteiten en arrangementen die wij organiseren met grote zorg voor veiligheid worden uitgevoerd. Wel zo’n veilig idee!

RECRON

Sports Unlimited is lid van de RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, deze streeft naar een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen deelnemers en leden.

Translate »